Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εισαγωγή στο Γαλάζιο Επενδυτικό Ταμείο (Blue Invest Fund) - Βιώσιμη χρηματοδότηση για τη Γαλάζια Οικονομία, διαδικτυακό σεμινάριο της DG Mare και του EIF

3/6/2020

Την Πέμπτη 14/05/2020, η DG Mare σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Invest Fund-EIF) και την PwC πραγματοποίησαν το σεμινάριο με θέμα: Εισαγωγή στο Γαλάζιο Επενδυτικό Ταμείο (Blue Invest Fund) - Βιώσιμη Χρηματοδότηση για τη Γαλάζια Οικονομία. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στις προτεραιότητες και στους στόχους της επενδυτικής δραστηριότητας της ΕΕ για την ενίσχυση της Γαλάζιας Οικονομίας ενώ παράλληλα αναλύθηκε η δομή και λειτουργία του Γαλάζιου Επενδυτικού Ταμείου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου EIF (European Investment Fund), στηρίζει και ενισχύει δραστηριότητες με εστίαση στη γαλάζια οικονομία. Ειδικότερα, στοχεύοντας στην προαγωγή της γαλάζιας ανάπτυξης, η επιτροπή ενισχύει την επιχειρηματικότητα και διοχετεύει στην αγορά καινοτόμες δραστηριότητες σχετικές με τη γαλάζια οικονομία. Το EIF, τηρώντας τους στόχους που έχει θέσει, υλοποιεί μία συζήτηση γύρω από δραστηριότητες του τομέα της επιστήμης της ζωής, της τεχνητής νοημοσύνης και δραστηριότητες σε επενδύσεις κοινωνικού αντικτύπου και με την υποστήριξη της επιτροπής μέσω του Ταμείου για τη γαλάζια ανάπτυξη, το οποίο ανέρχεται σε 75€ εκατομμύρια, δίδεται έμφαση στη δημιουργία και διάρθρωση της επενδυτικής δραστηριότητας γύρω από τη γαλάζια οικονομία.

Πρακτικά το EIF γίνεται συνέταιρος με την αγορά και υλοποιώντας συζητήσεις με τον διαχειριστή των Επενδυτικών Ταμείων, που έχει συγκεκριμένη επικέντρωση και γνώση πάνω στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας καθώς και γνώση της αγοράς, απευθύνεται σε όσους έχουν προτάσεις πόρων με συγκεκριμένες δραστηριότητες σχετικές με τη γαλάζια οικονομία και προσφέρει μία μεθοδολογία στην αγορά για να εξασφαλίσει πως το Ταμείο θα επιτύχει τους στόχους, που έχουν θεσπιστεί με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Από τα 75 εκ. ευρώ αναμένεται τουλάχιστον τα 1,5 εκ. ευρώ να επενδυθούν σε start-ups με αντικείμενο την γαλάζια οικονομία. Ακόμα αναμένεται τα κεφάλαια, που θα υποστηριχθούν από το EIF να έχουν μία σημαντική επικέντρωση στις ΜΜΕ, που δίνουν έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Ο κύριος στόχος του κεφαλαίου είναι η επικέντρωση σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις πρώιμης ανάπτυξης.

Καθώς η συγκεκριμένη προγραμματική περίοδος ολοκληρώνεται στις 31 του Δεκέμβρη αποτελεί πιλότο για την επόμενη περίοδο, στην οποία αναμένεται η διάθεση ενός μεγαλύτερου και σημαντικότερου ποσού χρημάτων σε έργα γαλάζιας οικονομίας.

Σχετικά με τη συμμετοχή στη Γαλάζια Επενδυτική Κοινότητα (Blue Invest Community), όσοι είναι μέλη ενός οργανισμού, ΜΜΕ, start-ups, ή επιχειρήσεις με ενδιαφέρον σε θέματα γαλάζιας οικονομίας μπορούν να γίνουν μέλη της Γαλάζιας Επενδυτικής Κοινότητας μέσω της πλατφόρμας EuroQuity. Ακόμα, στην πλατφόρμα του Blue Invest Pipeline παρουσιάζονται τα καινοτόμα έργα και οι επιχειρήσεις που δομούν τη γαλάζια οικονομία. Η εισαγωγή στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω συμπλήρωσης της φόρμας της σελίδας.

Προτεραιότητα του IEF αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος, συνεπώς διενεργείται μία προσπάθεια υποστήριξης των επιχειρήσεων με θετική επίδραση στο περιβάλλον. Επιπλέον υποστηρίζονται οι επιχειρήσεις με καινοτόμες πρακτικές, που οδηγούν σε μείωση των αρνητικών επιπτώσεων και διατήρηση του περιβάλλοντος. Ακόμα ενισχύονται οι επιχειρήσεις που προωθούν και υποστηρίζουν τις νέες αξίες της κυκλικής οικονομίας, της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της διατήρηση των φυσικών πόρων κ.α.

Σχετικά με το μέλλον του Γαλάζιου Επενδυτικού Ταμείου, αναμένεται συνέχεια και αύξηση των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την Γαλάζια Οικονομία, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχοντας ως βάση τη συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο δημιουργείται μία τάση και αυξάνεται η προσοχή γύρω από τα θέματα της γαλάζιας οικονομίας, με στόχο το Γαλάζιο Επενδυτικό Ταμείο να διαρκέσει και να τραβήξει το ενδιαφέρον των start-ups και των ΜΜΕ για να κάνουν αίτηση και να αποδώσουν προστιθέμενη αξία, έτσι ώστε εφόσον υπάρξουν ενδιαφέρουσες προτάσεις επενδύσεων το 2021 να μπορέσει να συνεχιστεί η δραστηριότητα του.

Τέλος, όσον αφορά τις επιπτώσεις του COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) και στη Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth), ο τομέας που πλήγηκε περισσότερο από όλους, ο τομέας του τουρισμού χρήζει σημαντικής υποστήριξης και ενίσχυσης. Συμπερασματικά, αναγκαία κρίνεται η εύρεση νέων ευκαιριών για τη δημιουργία ενός περισσότερου φιλικού προς το περιβάλλον τουριστικού τομέα με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μειωμένες ανάγκες μετακίνησης. Επιπλέον στόχος της ΕΕ είναι η υποστήριξη του τουρισμού στοχεύοντας στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, στη προώθηση της καινοτομίας και στη δημιουργία πολλαπλών οφελών για τους κατοίκους των τουριστικών περιοχών.

Δείτε την παρουσίαση στα Σχετικά αρχεία.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/6/2020