Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έκδοση αρχείου για τον ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης

12/6/2020

Εκδόθηκε αρχείο για τον ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία,με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων αλλά και των εμπλεκόμενων στη διαχείριση προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Το αρχείο έχει αναρτηθεί στα Σχετικά αρχεία της σελίδας και στην ειδική σελίδα στήριξης της επιχειρηματικότητας λόγω πανδημίας CoViD-19 μαζί με άλλα χρήσιμα αρχεία για τον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης και τα καθεστώτα ενίσχυσης.

Φορέας

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/6/2020