Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημοσίευση έκθεσης σχετικά με τις Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17/6/2020

Δημοσιεύθηκε έκθεση της Spatial Foresight που προσφέρει μία νέα οπτική σχετικά με το πώς μπορεί να ξεπεραστεί το τέλμα στο οποίο έχουν εκπέσει οι Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την έλλειψη ιδίας χρηματοδότησης.

Με βάση την εξελικτική τους πορεία και με βλέμμα στο μέλλον τους, η έκθεση επιχειρηματολογεί υπέρ της ανεξαρτητοποίησης των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών από την χρηματοδότηση του Interreg. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται τόσο οι Μακροπεριφερειακές στρατηγικές, όσο και το Interreg σταδιακά μεταβάλλεται, η έκθεση κοιτά τον σχεδιασμό και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και εισάγει την έννοια των Μακροπεριφερειακών – Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων παρουσιάζοντας τους λόγους και τους τρόπους που αυτές μπορούν να αποτελέσουν μια βιώσιμη εναλλακτική επιλογή. 

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση στα Σχετικά αρχεία.

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/6/2020

Περιοχή μελών