Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παράταση της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" 2020-2021

5/8/2020

Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία για περισσότερες δηλώσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020 - 2021» (Παιδικοί σταθμοί – ΚΔΑΠ), η ΕΕΤΑΑ ως δικαιούχος της δράσης ανακοίνωσε την παράταση των σχετικών προθεσμιών ως εξής:

  • Λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: από 5/8/2020, σε 7/8/2020
  • Ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων: από 12/8/2020, σε 13/8/2020
  • Ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων: από 13/8 – 17/8, σε 14/8 – 18/8/2020 ώρα 16:00.

Δείτε εδώ τη σχετική Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/8/2020

Περιοχή μελών