Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οριστικά αποτελέσματα για τη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020-2021"

21/8/2020

Τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021" εκδόθηκαν από την ΕΕΤΑΑ, μαζί με οδηγίες προς δικαιούχους για την εγγραφή των παιδιών τους σε παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς ή ΚΔΑΠ. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε η ΕΕΤΑΑ, οι ωφελούμενες/οι της δράσης πρέπει:

  1. Να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί, από την ειδική εφαρμογή «Οριστικά αποτελέσματα» της ΕΕΤΑΑ (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet)

  2. Να απευθυνθούν, από 24/8/2020 μέχρι και 2/9/2020, σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους για την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους ή του ατόμου που έχουν την επιμέλεια ή τη συμπαράσταση, δίνοντας την «αξία τοποθέτησης» (voucher). Σε περίπτωση επιθυμίας για ενεργοποίηση της «αξίας τοποθέτησης» μετά τις 2/9/2020, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί την 1η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, εκτός των μηνών Ιουνίου & Ιουλίου 2021.

  3. Να συνάψουν/ υπογράψουν τυποποιημένη σύμβαση με το Φορέα/Δομή της επιλογής τους. Η σύμβαση υπογράφεται σε δύο αντίτυπα, ένα για την/τον ωφελούμενο/νη, ένα για τον Φορέα.

  4. Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ ΑΕ και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην εφαρμογή, προκειμένου αυτή να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα/Δομή για λογαριασμό της/του ωφελούμενης/ου.

  5. Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, την 1η ημέρα παροχής των υπηρεσιών, το Ερωτηματολόγιο Εισόδου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ («Ειδική εφαρμογή για τα απογραφικά δελτία Εισόδου-Εξόδου»), με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικούς Taxisnet).

Επισημαίνεται ότι:

  • Η εγγραφή θεωρείται έγκυρη και η σύμβαση μεταξύ του Φορέα/Δομής και της/του ωφελούμενης/νου ενεργή, μόνο με τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Εισόδου.
  • Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
  • Δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν vouchers ή να γίνει οποιαδήποτε μεταβολή για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2021.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Φορέας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/8/2020