Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διαδικτυακό σεμινάριο για την Γαλάζια βιo-οικονομία από την πρωτοβουλία BlueMed

1/9/2020

Η πρωτοβουλία BlueMed, στο πλαίσιο των διαδικτυακών μαθημάτων για την «Κατανόηση και δράση για μια υγιή Μεσόγειο χωρίς πλαστικά», διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο για τη «Γαλάζια βιο-οικονομία», το οποίο παρουσιάστηκε από τον Δρα Fabio Fava, εκπρόσωπο της Ιταλίας στην πρωτοβουλία BlueMed και τακτικό καθηγητή του Πανεπιστημίου της Μπολόνια.

Ο Δρ. Fabio Fava παρουσίασε το έργο "BIOCLEAN: Νέες βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις για βιοδιάσπαση και προώθηση της περιβαλλοντικής βιομετατροπής των συνθετικών πολυμερών υλικών", που αφορά την ανάπτυξη νέων καινοτόμων, φιλικών προς το περιβάλλον, βιώσιμων λύσεων για τη βιοδιάσπαση των πλαστικών και τη μείωση των θαλάσσιων αποβλήτων, στοχεύοντας σε μια πιο υγιή και παραγωγική Μεσόγειο Θάλασσα.

Η γεωμορφολογία της περιοχής (κλειστή λεκάνη), η αυξημένη θαλάσσια κίνηση, η γεωπολιτική θέση και ο ανεπτυγμένος θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός της Μεσογείου είναι μερικοί από τους λόγους που καθιστούν τη Μεσόγειο Θάλασσα την περισσότερο μολυσμένη θαλάσσια περιοχή παγκοσμίως. Συνεπώς, απαιτούνται νέες καινοτόμες μέθοδοι για τη διάσπαση πλαστικών αποβλήτων.

Τα αποτελέσματα του έργου BIOCLEAN δείχνουν πως υπάρχει χώρος για την ανάπτυξη νέας γνώσης και καινοτομίας στη διαχείριση και μείωση των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων. Συμπερασματικά, τα θαλάσσια απόβλητα της ΕΕ μπορούν να μειωθούν μέσω υιοθέτησης ενός σχεδίου αποκατάστασης και επανάχρησης των πλαστικών αποβλήτων και υποστήριξης μιας σταδιακής εισαγωγής των βιοδιασπώμενων πλαστικών (βιοπλαστικά) στην αγορά.

Επιπλέον, στο σεμινάριο παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία BlueMed. H πρωτοβουλία BlueMed υιοθετήθηκε από τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της Μεσογείου (MED) το 2014, για την προώθηση της βιώσιμης γαλάζιας ανάπτυξης στην περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψη πως η Μεσόγειος είναι μια από τις περισσότερο μολυσμένες θάλασσες από πλαστικά παγκοσμίως, οι χώρες της BlueMed υιοθέτησαν μια πιλοτική πρωτοβουλία για μια υγιή Μεσόγειο χωρίς πλαστικά, με κοινές δράσεις. Τα κύρια επιτεύγματα αυτής της πρωτοβουλία ήταν η δημιουργία κέντρων που αποτελούνται από κράτη με εθνικές πρωτοβουλίες και δράσεις πρόληψης και μείωσης της θαλάσσιας ρύπανσης, η ανάλυση των κύριων δυνατοτήτων και αδυναμιών των εθνικών κέντρων και των διασυνδέσεών τους μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας και ο σχεδιασμός από κοινού της ατζέντας των ενδοχώριων φορέων και πολυεπίπεδων δράσεων, μέσω κοινών εργαστηρίων (workshops). 

Παρακολουθήστε το σεμινάριο εδώ.

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/9/2020