Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η EUSAIR στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων – Εγγραφές έως 27/9/2020

25/9/2020

Οι εγγραφές για συμμετοχή στην πλήρως ψηφιακή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (European Week of Regions and Cities) έχουν ανοίξει. To #EURegionsWeek 2020, παρά τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, προσφέρει περισσότερες από 500 διαδικτυακές συνεδρίες εργασίας, που καλύπτουν τρεις θεματικές προτεραιότητες: Ενίσχυση του Ρόλου των Πολιτών (5-9 Οκτωβρίου 2020), Συνοχή και Συνεργασία (12-16 Οκτωβρίου 2020) και Πράσινη Ευρώπη (19-22 Οκτωβρίου 2020).

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα ακόλουθα εργαστήρια, που διοργανώνονται από τη μονάδα D1 της DG REGIO και επικεντρώνονται στις τρέχουσες προτεραιότητες της EUSAIR:

Επιπλέον, θέματα ευρωπαϊκής  διασυνοριακής συνεργασίας Interreg και IPA και πως μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων θα συζητηθούν στα παρακάτω σεμινάρια:

Ακόμη, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παρακάτω σεμινάρια της θεματικής ενότητας Συνοχή και Συνεργασία, τα οποία χρησιμοποιούν το παράδειγμα της μακροπεριφέρειας Αδριατικής & Ιονίου και επικεντρώνονται σε θέματα πρόβλεψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και έκτακτων περιστατικών, καθώς και σε ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης περιοχών μέσω χρήσης νέων, έξυπνων και καινοτόμων τεχνολογιών πολιτισμού (πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες Cultural and Creative Industries – CCI).

Ζητήματα πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής συνεργασίας και ενσωμάτωσης των νέων προκλήσεων και προοπτικών στις ευρωπαϊκές στρατηγικές, αναλύονται στα παρακάτω συνέδρια:

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων (Q&A) για την ανταλλαγή ιδεών και την εύρεση πιθανών λύσεων.

Τέλος, οι ώρες των συναντήσεων αφορούν σε ζώνη ώρας Κεντρικής Ευρώπης (CET) επομένως όλος ο ανωτέρω προγραμματισμός για ώρα Ελλάδας είναι συν μία ώρα.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/9/2020