Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανάθεση προετοιμασίας των προδιαγραφών των Εμβληματικών Έργων του Πυλώνα 4: Βιώσιμος Τουρισμός της EUSAIR

6/10/2020

Ο Πυλώνας 4: Βιώσιμος Τουρισμός της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου, προχωρά στην περαιτέρω ανάπτυξη και ωρίμανση των προτάσεων των τριών Εμβληματικών Έργων που έχουν εγκριθεί από την Θεματική Ομάδα Καθοδήγησης. Ο προϋπολογισμός για την ωρίμανση των προτάσεων των έργων ανέρχεται στα 1,526,000 HRK (202.753,88 €). Αναλυτικότερα, πρόκειται για τα έργα:

CulTourAIR: Βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος μετρήσεων που αφορούν στον πολιτιστικό τουρισμό, με απώτερο στόχο την λήψη έγκυρων πολιτικών αποφάσεων σχετικά με την βιώσιμη και υπεύθυνη διαχείριση του συνόλου των προϊόντων πολιτιστικού τουρισμού στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου. Το έργο προβλέπει για τις χώρες της Μακροπεριφέρειας την διεξαγωγή έρευνας και την παρακολούθηση των πολιτιστικών αναγκών, πόρων, τοπικών οικονομιών και κοινωνιών.

DES_AIR: Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω εξειδικευμένων τουριστικών σπουδών με στόχο την ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών προορισμών στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιόνιου. Το ανθρώπινο κεφάλαιο αναγνωρίζεται από την EUSAIR ως η πιο πολύτιμη μορφή κεφαλαίου και ως μία από τις προτεραιότητες του Θεματικού Πυλώνα 4.

Green Mapping: Υποστήριξη της ανάπτυξης, βελτίωση της θέσης στην αγορά και προώθηση των τουριστικών δραστηριοτήτων και προορισμών στις χώρες της EUSAIR ως κύριων παικτών για την Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου. Πρόκειται για ένα έργο που συνάδει με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομίας της ΕΕ που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο 2019.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/10/2020

Περιοχή μελών