Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο

14/10/2020

Μια σειρά από ενημερωτικές εκδηλώσεις μέσω διαδικτύου με θέμα δράσεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο θα πραγματοποιηθούν από 14/10 έως και την Παρασκευή 16/10. Πιο συγκεκριμένα:

  • Τετάρτη 14/10/2020 18:00 - Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: "Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας"

https://zoom.us/j/96569535179...
Meeting ID: 965 6953 5179
Passcode: 340504
https://www.youtube.com/watch?v=bVn5ASsWXDY

Εκδηλώσεις για ενημέρωση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με θέμα την παρουσίαση των δράσεων "Στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου", "Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών", "Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού"

Στις εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της κάθε δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση των αποριών τους.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/10/2020