Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση μέτρων ενημέρωσης που συνδέονται με την Πολιτική Συνοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

3/11/2020

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση μέτρων ενημέρωσης που συνδέονται με την πολιτική της συνοχής.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση μέτρων ενημέρωσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη, με παράλληλο σεβασμό προς την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων φορέων. Το ακριβές περιεχόμενο των προτεινόμενων μέτρων ενημέρωσης θα εξαρτηθεί από τη συντακτική επιλογή των αιτούντων.

Προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων: 12 Iανουαρίου 2021.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των έργων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 5.000.000 EUR. Το ποσό της επιχορήγησης θα ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο σε 300 000 EUR.

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στα Σχετικά αρχεία ενώ όλα τα σχετικά έγγραφα της πρόσκλησης βρίσκονται αναρτημένα στο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/11/2020