Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το νέο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC "Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027"

12/1/2021

Στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC "Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027" διενεργείται ευρεία δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω ερωτηματολογίου (στα ελληνικά).

Ως πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, ο σχεδιασμός του Προγράμματος Interreg IPA CBC "Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027" αποτελεί κατεξοχήν αντικείμενο της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής των τοπικών φορέων και γι’ αυτό το λόγο ξεκινά η δημόσια διαβούλευση, με πρώτο βήμα την αποστολή και συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για να αποτυπωθούν οι απόψεις, εκτιμήσεις, κατευθύνσεις και γενικές προτάσεις των φορέων.

Η έρευνα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 12 Φεβρουαρίου 2021. Μετά την ολοκλήρωση της, σε δεύτερη φάση, θα ζητηθεί από τους φορείς να εξειδικεύσουν τις προτάσεις τους.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών εκατέρωθεν των συνόρων Ελλάδας - Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για την από κοινού προώθηση της ανάπτυξης της περιοχής.

Η διασυνοριακή περιοχή περιλαμβάνει:

  • 2 Περιφέρειες από την Ελλάδα: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα και Σέρρες) και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα και Κοζάνη)
  • 4 Περιφέρειες από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας: Vardar, Southwest, Southeast, Pelagonia.

Παρακαλούμε αφιερώσετε λίγο χρόνο για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο, δημοσιεύσετε το σύνδεσμο του ερωτηματολογίου στον επίσημο ιστότοπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φορέα σας για περαιτέρω διάχυση και προωθήστε το ερωτηματολόγιο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο / φορέα της επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος που θα μπορούσε να συνεισφέρει στην έρευνά μας.

Στα Σχετικά αρχεία θα βρείτε το πλαίσιο της διαβούλευσης (Kείμενο αναφοράς).

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/1/2021

Περιοχή μελών