Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μειώνοντας τις ανισότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 8η Έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: Πες τη γνώμη σου

17/2/2021

Η Ευρωπαική Επιτροπή καλεί πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς να καταθέσουν την άποψη τους σχετικά με την Έκθεση: Μειώνοντας τις ανισότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 8η Έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Σύμφωνα με το άρθςο 175 της Συνθήκης της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών κάθε τρια χρόνια την έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.  

Δεδομένου ότι η έκθεση θα υποβληθεί εντός του 2021, πολίτες και ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να καταθέσουν την άποψη τους ως προς την αντίληψη που εχει διαμορφώσει η Ευρωπαικής Επιτροπή για το θέμα της συνοχής μέσα από τη σχετικη ιστοσελίδα.  

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/2/2021