Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επίσημη υποβολή του νέου ΕΣΠΑ 2014 -2020 στην Ευρωπαική Επιτροπή

28/4/2014

Στις 17 Απριλίου 2014 υποβλήθηκε επίσημα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαική Επιτροπή το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020. Στα Σχετικά Αρχεία επισυνάπτεται το υποβληθέν κείμενο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και το Παράρτημα για τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες.  

Φορέας

Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (πρώην)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/9/2015

Περιοχή μελών