Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

3η Τροποποίηση με αύξηση προυπολογισμού του Προγράμματος «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

23/5/2016

Εκδόθηκε στις 19/5/2016 απόφαση για την  3η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ 2014–2020. Η τροποποίηση αφορά στην αύξηση του συνολικού προυπολογισμού του προγράμματος από 70 σε 90 εκ ευρώ, με ανάλογη κατανομή στις περιφέρειες, καθώς και σε τροποίηση στους τρόπους εξόφλησης δαπανών υλοποίησης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις τροποποιήσεις δίνονται στο αρχείο της απόφασης με τα σημεία τροποποίησης καθώς και στην τ3η τροποποιημένη πρόσκληση με τα παραρτήματά της, που έχει αναρτηθεί στην παρουσίαση του προγράμματος «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στο espa.gr εδώ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Φορέας

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/5/2016

Περιοχή μελών