Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

3η Τροποποίηση με αύξηση προϋπολογισμού για το Πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων" και εκδοση νέου αρχείου συχνών ερωτήσεων

23/5/2016

Εκδόθηκε στις 19/5/2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων για το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΣΠΑ 2014–2020.  Η απόφαση αφορά στην αύξηση του συνολικού προυπολογισμούς του προγράμματος από 78 σε 110 εκ. € και τροποποιήσεις στους τρόπους εξόφλησης δαπανών. Επίσης σήμερα 23/5/16 εκδόθηκε νεο αρχείο με συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Το αρχείο της απόφασης με τα σημεία τροποποίησης και η τροποποιημένη Πρόσκληση με τα παραρτήματά της έχει αναρτηθεί στην αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος στο espa.gr εδώ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Φορέας

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/5/2016

Περιοχή μελών