Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ένταξη της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» στο ΕΣΠΑ 2014-2020

23/9/2016

Υπογράφηκε στις 19/09/2016 από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού), κ. Γιώργο Ιωαννίδη η ένταξη της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής».

Η Πράξη απευθύνεται σε 23.000 ανέργους, 29-64 ετών, και έχει στόχο την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε αντικείμενα σχετικά με κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας. Η Πράξη θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ενεργειών (Υπουργείο Εργασίας) σε σύμπραξη με κοινωνικούς εταίρους ή άλλους φορείς και έχει συνολικό προϋπολογισμό 89.000.000 ευρώ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/9/2016