Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ένταξη της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Νέα Φάση»

18/10/2016

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) Γ. Ιωαννίδη, η Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση».

Η Πράξη θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης & τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και έχει συνολικό προϋπολογισμό 9.408.438,75 ευρώ.

Φορέας

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/11/2016