Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παράταση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

23/11/2016

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, παρατείνεται μέχρι τις 27/01/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/11/2016