Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

EquiFund: Εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων η πρόσκληση προς τα ενδιάμεσα Ταμεία Συμμετοχών

30/12/2016

To Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ-EIF), ως διαχειριστής της επενδυτικής πλατφόρμας του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund), εξέδωσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς ενδιάμεσα Ταμεία Συμμετοχών, τα οποία μετά τη διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιήσουν τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων.

Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων εδώ.

Φορέας

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/1/2017

Περιοχή μελών