Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

2ο Φόρουμ για τη Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), Ιωάννινα, 11-12 Μαΐου 2017

6/3/2017

2nd Forum EUSAIR

Το 2ο Φόρουμ για τη Μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) που συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Δημοκρατία, με την υποστήριξη του στρατηγικού έργου Facility point του διακρατικού προγράμματος ADRION, θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, στις 11 και 12 Μαΐου 2017.

Στην εκδήλωση θα συζητηθεί η πρόοδος που σημειώθηκε μετά το 1ο Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπρόβνικ τον Μάιο του 2016, καθώς και η περαιτέρω  πορεία και δράσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth) και τις αλληλεπιδράσεις της με τους άλλους πυλώνες της Στρατηγικής EUSAIR: την Ποιότητα περιβάλλοντος, τον Αειφόρο (βιώσιμο) τουρισμό και τη Συνδεσιμότητα της περιοχής.

Το Συνέδριο αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία δικτύωσης, όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεσμικά όργανα, Υπουργοί Εξωτερικών και  Υπουργοί υπεύθυνοι για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, Υπουργοί αρμόδιοι για τομεακές πολιτικές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, επιχειρήσεις, η ακαδημαϊκή κοινότητα, η κοινωνία των πολιτών και το ευρύ κοινό) θα συζητήσουν συγκεκριμένες προτάσεις, απόψεις και ιδέες για το πώς θα επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι της στρατηγικής EUSAIR.

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Λεπτομερής ημερήσια διάταξη και πρακτικές πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σύντομα.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές συμμετοχής θα ξεκινήσουν στις αρχές Μαρτίου 2017.

 

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/5/2018