Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018»

23/5/2017

Εκδόθηκε η Πρόσκληση για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2017-2018.

Κάθε ενδιαφερόμενη/ος να συμμετάσχει στη δράση θα πρέπει:

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ τη φόρμα "Αίτηση Συμμετοχής", η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από 24/5/2017 έως 9/6/2017 στη διεύθυνση www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2017/aithsh_2017/v2.1/index.php.

Το πληροφοριακό σύστημα θα ανοίξει στις 24/5/2017 και ώρα 12:00. Κάθε ενδιαφερόμενη/ος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση βάσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 9η Ιουνίου 2017 και ώρα 24:00.

2. Να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην ΕΕΤΑΑ, μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courrier), στο χρονικό διάστημα από 24/5/2017 έως 9/6/2017, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της "Αίτησης Συμμετοχής - Δήλωσης", θα πρέπει να αποσταλλούν σε φάκελο που θα αναγράφει εξωτερικά: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" ΕΤΟΥΣ 2017-2018, στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις, ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων μητέρων:

  • ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα, για τις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου.

  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τσιμισκή 27, 546 24 Θεσσαλονίκη, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Αλ.Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα, για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων.


Πρέπει επίσης να υποβληθεί η νέα Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το έτος 2016, δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016. Προσοχή: Εκκαθαριστικά σημειώματα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν γίνονται αποδεκτά και συνιστούν λόγο απόρριψης.

Χρονοδιάγραμμα:

  • Yποβολή αιτήσεων: 24/5/2017 έως 9/6/2017

  • Προσωρινά αποτελέσματα: 27/6/2017

  • Υποβολή ενστάσεων: 28/6/2017 έως 30/6/2017

  • Οριστικά αποτελέσματα: 4/7/2017

  • Εγγραφή στις δομές - υπογραφή σύμβασης ωφελουμένων με δομές: 4/7/2017 έως 1/9/2017


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της  ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017 όπου θα δημοσιεύονται όλες οι σχετικές με τη δράση ανακοινώσεις καθώς και το σύνδεσμο paidikoi.eetaa.gr.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/5/2017