Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αποτελέσματα προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

2/6/2017

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του «Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)», ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Στο πρόγραμμα υποβλήθηκαν συνολικά 19.246 αιτήσεις. Οι προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων (3.685 υποψήφιοι) και επιλαχόντων υποψηφίων (15.559 υποψήφιοι) και ο πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων (2 αιτήσεις) είναι διαθέσιμοι στα σχετικά αρχεία.

Λόγω της έκτασης των προσωρινών πινάκων, ο υποψήφιοι, μπορούν να λάβουν και εξατομικευμένη πληροφόρηση για την αίτησή τους, εισάγοντας αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης και ΑΦΜ, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής: portal.iky.gr:8080/eko/pages/search.xhtml

Οι 3.685 υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα επιλεγέντων, οφείλουν να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής τους, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, το αργότερο έως την Παρασκευή 8 Ιουνίου. Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα μπορούν να ασκηθούν έως τις 7 Ιουνίου 2017. Η ένσταση κατατίθεται στο ΙΚΥ αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή δια μέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/6/2017