Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ξεκινάνε οι υποβολές της 1ης περιόδου για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Β' κύκλος»

5/7/2017

Ξεκινάει την Τετάρτη 5/7/2017 η 1η περίοδος υποβολών για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Β' κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 9/8/2017.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποβολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis/.

Από την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής στο www.ependyseis.gr/mis/, γίνεται γνωστό ότι η οριστικοποίηση της υποβολής των αιτήσεων θα είναι δυνατή από την Δευτέρα 10/7/2017. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν και να διατηρούν τις αιτήσεις τους σε κατάσταση "προσωρινής αποθήκευσης", μέχρι να δοθεί η δυνατότητα οριστικοποίησής τους.

Πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΠΑνΕΚ
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δε-Πα από 8:00 έως 17:00)
τηλ.: 801 11 36300 (από σταθερό τηλέφωνο µε αστική χρέωση) από 8:00 έως 17:00
e-mail: infoepan@mou.gr

Συνολική πληροφόρηση για τη δράση υπάρχει στον ειδικά σχεδιασμένο διαδικτυακό τόπο www.antagonistikotita.gr/ptyxioyxoi, στο www.espa.gr καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (Facebook, Twitter, Linked In).

Επίσης, στον ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, τηλ.: 210 6985210 και τους κατά τόπους εταίρους του. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/7/2017

Περιοχή μελών