Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Νέα παράταση υποβολής δικαιολογητικών για τη δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

30/8/2017

Νέα καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, ορίστηκε η Πέμπτη 7/9/2017 και ώρα 17:00.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται στο Παράρτημα IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η προθεσμία έως την 7η Σεπτεμβρίου 2017 είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Φορέας

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/8/2017

Περιοχή μελών