Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Νέες εντάξεις στη Δράση "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Α' κύκλος"

9/9/2017

Επιπλέον 441 επιχειρηματικά σχέδια εντάχθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Α' κύκλος". Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 45.509.697,38€.

Δείτε τη σχετική τροποποιημένη απόφαση στα Σχετικά αρχεία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/9/2017

Περιοχή μελών

Επιτροπές Παρακολούθησης 2017

ΕΣΠΑ 2014-2020: Στοιχεία και πληροφορίες

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΩΝ

EU in my region - Η Ευρώπη στην περιοχή μου

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund)

ESCROW ACCOUNT: Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός

 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ