Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αποτελέσματα Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δευτέρου κύκλου

12/9/2017

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Προγράμματος Χορήγησης Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δευτέρου κύκλου (διδακτορικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/9/2017

Περιοχή μελών