Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Χορήγηση πρόσθετων vouchers στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018"

3/10/2017

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, η ΕΕΤΑΑ ενημερώνει ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οριστικά αποτελέσματα για τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία για την "Yποβολή αίτησης για τη χορήγηση πρόσθετων voucher", θα αναρτηθούν σήμερα στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΑΑ.

Μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης θα δοθούν vouchers σε όλους τους ενδιαφερόμενους, που είχαν υποβάλει αίτηση στην ΕΕΤΑΑ μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο της ανακατανομής εκείνων που δεν είχαν διατεθεί. Επομένως τα 10.000 αδιάθετα vouchers αυξήθηκαν σε 25.000, όσες και οι αιτήσεις, ο δε προϋπολογισμός έφτασε από 205.000.000 ευρώ σε 223.000.000 ευρώ.

Το σύνολο των παιδιών που φέτος θα τοποθετηθούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΑΜεΑ, που καλύπτει το πρόγραμμα, θα ανέλθουν σε 108.000.

Επισημαίνεται ότι τα voucher της 2ης κατανομής θα πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα και οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους της με Αρ. Πρωτ. 5122/23 - 5 - 2017 Πρόσκλησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/10/2017

Περιοχή μελών