Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προσωρινά αποτελέσματα για τη δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας–Ρωσίας»

7/9/2017

H Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα που εξέδωσε η Μεικτή Επιτροπή της Ελλάδας - Ρωσίας, της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας» καθώς και τις αξιολογήσεις των προτάσεων όπως έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Δράσης περιλαμβάνει 4 επιλέξιμα ερευνητικά έργα, με σύνολο δημόσιας δαπάνης 1.716.457,50 €.

19 αιτήσεις χρηματοδότησης / προτάσεις ερευνητικών έργων δεν εντάσσονται στη δράση διότι, είτε:

  • δεν κρίθηκαν επιλέξιμες κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο των δύο χωρών, είτε
  • δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία (άνω του 12) από την ελληνική πλευρά είτε
  • δεν επιλέχθηκαν στην βάση των διαδικασιών της Μεικτής Επιτροπής επειδή δεν περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο των επιλέξιμων έργων προς χρηματοδότηση και από τις δύο χώρες ή λόγω χαμηλής προτεραιότητας βαθμολογικά και κυρίως σε σχέση με τις διαθέσιμες πιστώσεις

Τέλος μια (1) πρόταση κρίθηκε ως επιλαχούσα.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των 4 επιλέξιμων έργων θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Φορέας

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/10/2017

Περιοχή μελών