Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

9η τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» - Αύξηση προϋπολογισμού

18/12/2017

Ανακοινώθηκε η 9η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» 2014–2020.

Η τροποποίηση αφορά στην αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης στο συνολικό ποσό των €310.000.000 (Δημόσια Δαπάνη).

Η τροποποιημένη πρόσκληση είναι αναρτημένη στην παρουσίαση της δράσης στο espa.gr εδώ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2018

Περιοχή μελών