Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Απλή Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1 - 5 από 5 από 1

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων "Elevate Greece" με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 16/3/2021 - 30/9/2021, ώρα 15:00

Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών smart cities στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας

Υλοποίηση μιας ομάδας εφαρμογών έξυπνης πόλης (smart cities) στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 21/1/2021 - 21/6/2021

Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών της Ηπείρου

Ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και κάλυψη της έλλειψης που καταγράφεται στη δικτύωση των ερευνητικών υποδομών της Περιφέρειας τόσο μεταξύ τους, όσο με τον επιχειρηματικό κόσμο, με την δημιουργία ή αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών το αντικείμενο των οποίων θα είναι άμεσα συνυφασμένο με τους παραγωγικούς κλάδους της Περιφερειακής οικονομίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου (με περιορισμό)

Περίοδος υποβολής: 18/1/2021 - 31/5/2021

G-Cloud Next Generation - Β' φάση

Περαιτέρω επέκταση της υπολογιστικής ισχύος του G-Cloud, προσθήκη εναλλακτικού – δεύτερου – κέντρου δεδομένων για την κάλυψη της επιχειρησιακής συνέχειας των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων, δυνατότητα παροχής νέων πιο προηγμένων υπηρεσιών σε επίπεδο Infrastructure as a Service (IaaS), καθώς και σε υπηρεσίες Platform as a Service (PaaS).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 30/9/2020 - 30/7/2021

Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δημιουργία προϋποθέσεων για προσέλκυση καινοτόμων ιδεών και δυνάμει εμπορικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και παροχή οριζόντιων υπηρεσιών υποβοήθησης υλοποίησης των ιδεών προς την μετατροπή τους σε τελικά προϊόντα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 7/9/2020 - 31/5/2021

Αποτελέσματα 1 - 5 από 5 από 1