Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Απλή Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1 - 10 από 22 από 3

Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 14/7/2021 - 19/11/2021

Λειτουργία δύο κοινωνικών hotspot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη, Ξηρόκαμπος) στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου

Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας δύο Κοινωνικών Σημείων Πρόσβασης (Hotspots) σε δύο θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου καθώς και με τις αντίστοιχες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 9/8/2021 - 29/10/2021

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική

Παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων των ωφελούμενων, με σκοπό την παροχή πρόσθετων γνώσεων και επαγγελματικών εφοδίων που αφενός θα συμβάλλουν στην καλύτερη τοποθέτηση τους στην τοπική αγορά εργασίας σε αντικείμενα της Κοινωνικής Οικονομίας και αφετέρου θα καταστήσουν τους εκπαιδευόμενους ικανούς να διερευνήσουν την δημιουργία και σύσταση κοινωνικής επιχείρησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 1/6/2021 - 31/12/2021

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2021-2022 στην Κεντρική Μακεδονία

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η οποία εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμεΑ λόγω κινητικών αναπηριών κλπ., που φοιτούν σε σχολικές μονάδες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 21/5/2021 - 21/6/2022

Ανάπτυξη δικτύου άμεσης παρέμβασης στο Δήμο Αθηναίων για τους αστέγους και τη μείωση της βλάβης

Παροχής κλίνης και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών στους αστέγους οι οποίοι διαβιούν στο δρόμο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 22/4/2021 - 30/6/2022

Δράσεις ενεργητικής ένταξης και βελτίωσης των δυνατοτήτων απασχόλησης ειδικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων

Ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης και βελτίωσης την δυνατοτήτων των ωφελουμένων με στόχο την προώθησή τους στην απασχόληση.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 25/1/2021 - 31/12/2021

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής μέσα από την κοινωνική οικονομία

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 30/9/2020 - 31/12/2021

Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net

Η δράση Open Social Net εστιάζει στον ενιαίο σχεδιασμό των υπηρεσιών με σκοπό τη μέγιστη αποτελεσματικότητα κι έμφαση στην κοινωνική ένταξη και την απασχόληση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 24/9/2020 - 31/12/2021

Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Πειραιά και των Νομικών του Προσώπων, που προάγουν την κοινωνική φροντίδα, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία

Συμπλήρωση και βελτίωση των κοινωνικών υποδομών που προάγουν την κοινωνική φροντίδα, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία στην Πόλη του Πειραιά.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 16/9/2019 - 31/12/2022

Βελτίωση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών που θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη στις περιοχές παρέμβασης της ΟΧΕ Αθήνας

Συμπλήρωση και βελτίωση των κοινωνικών υποδομών στην περιοχή παρέμβασης, προκειμένου να βελτιωθούν οι όροι πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες στο πλαίσιο ενός συνεκτικού δικτύου ποιοτικών κοινωνικών υποδομών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 5/11/2018 - 31/12/2021

Αποτελέσματα 1 - 10 από 22 από 3