Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Απλή Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1 - 10 από 14 από 2

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης

Αναμένεται

Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου (με περιορισμό)

Περίοδος υποβολής: 26/5/2021 - 26/8/2021

Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων στην Αρκαδία

Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που εφαρμόζει η ΟΤΔ «Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες αναφέρονται σε δραστηριότητες μεταποίησης και τουρισμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 29/3/2021 - 27/5/2021, ώρα 15:00

Ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος της «Πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, τουριστικής διαδρομής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Παρεμβάσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη «Πολιτιστική, περιβαλλοντική, τουριστική διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΟΧΕ) με φορέα Στρατηγικής την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 8/3/2021 - 30/9/2021

Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών στην περιοχή ΕΣΒΑΑ Δήμου Φλώρινας

Eνίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (με περιορισμό)

Περίοδος υποβολής: 1/2/2021 - 31/5/2021

Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών (υποδομές) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανάπτυξη της απαιτούμενης λειτουργικής ικανότητας, σε τουριστικούς πόρους και υποδομές που παραμένουν είτε ημιτελείς, είτε μη προσβάσιμοι στο σύνολο ή στην πλήρη κλίμακα τους, ή σε μεγάλο τμήμα της περιόδου τουριστικού ενδιαφέροντος από το κοινό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 1/2/2021 - 31/5/2021

Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών εντός των περιοχών της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας

Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία αφορούν σε υποδομές, εντός της περιοχής παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 1/2/2021 - 31/5/2021

Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών προσκυνηματικού τουρισμού

Ανάπτυξη και προώθηση του προσκυνηματικού τουρισμού, επιδιώκοντας την ενδυνάμωση της ελκυστικότητας της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάδειξη της αξίας της.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 25/1/2021 - 31/12/2021

Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού - φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στη Στερεά Ελλάδα

Παρεμβάσεις που εντάσσονται στις εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των Ενδιάμεσων Φορέων των Δήμων Λαμιέων, Χαλκιδέων, Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 26/2/2020 - 31/12/2021

Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO - Ομάδα Α' στην Περιφέρεια Κρήτης

Δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 και της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (OXE) περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης

Περίοδος υποβολής: 27/3/2019 - 31/5/2021

Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ Λασιθίου - Ομάδα Α'

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 και της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (OXE) στην ΠΕ Λασιθίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λασιθίου

Περίοδος υποβολής: 27/3/2019 - 31/5/2021

Αποτελέσματα 1 - 10 από 14 από 2