Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Απλή Αναζήτηση
Όλη η Ελλάδα
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 23 από 3

Ενίσχυση με επικουρικό προσωπικό των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας στη Στερεά Ελλάδα για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19

Ενίσχυση της ετοιμότητας των φορέων υγείας της διαχείρισης και της ικανότητας αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ανάληψη κατάλληλων υγειονομικών μέτρων και πολιτικών περιορισμού της διάδοσης, αντιμετώπισης της επιδημίας, περίθαλψης των κρουσμάτων, αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στις μονάδες υγείας, στο προσωπικό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 24/8/2020 - 30/10/2020

Δίκτυο διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και ενίσχυσης των υπηρεσιών Υγείας κατά την υγειονομική κρίση της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ενίσχυση των Μονάδων Υγείας και Φορέων του τομέα Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 3/8/2020 - 30/10/2020

Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον τομέα της υγείας (υποδομές - εξοπλισμός)

Βελτίωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μέσω της συμπλήρωσης και βελτίωσης των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της υγείας (υποδομές και εξοπλισμός α΄θμιας και β΄θμιας υγείας).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 3/8/2020 - 30/10/2020

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ (ΣΥΔ) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Xρηματοδότηση των Δικαιούχων για τη λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρίες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 3/8/2020 - 30/10/2020

Δίκτυο διασφάλισης δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας μέσω της ενίσχυσης των Μονάδων και των Φορέων του τομέα Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 27/7/2020 - 30/9/2020

Εθνική Στρατηγική Δημόσιας υγείας με έμφαση στους λοιμογόνους παράγοντες [ΠΡ_52]

Ανάπτυξη μιας διατομεακής Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας με έμφαση στους λοιμογόνους παράγοντες (π.χ. SARS-CοV-2) για την ενίσχυση επιχειρησιακών λειτουργιών επιτελικού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 24/7/2020 - 31/12/2020

Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας στην Ήπειρο με επικουρικό προσωπικό για ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19

Ενίσχυση και στήριξη του προσωπικού των Μονάδων Υγείας του δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας με την πρόσληψη ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας για την ετοιμότητα στην επαρκή αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19 και θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 σε χώρους μεταναστών/ προσφύγων, μετακινούμενων πληθυσμών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 23/7/2020 - 30/9/2020

Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19

Ενίσχυση της ετοιμότητας των φορέων υγείας της διαχείρισης και της ικανότητας αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και ανάληψη κατάλληλων υγειονομικών μέτρων και πολιτικών περιορισμού της διάδοσης, αντιμετώπισης της επιδημίας, περίθαλψης των κρουσμάτων, αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στις μονάδες υγείας, στο προσωπικό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 16/7/2020 - 16/10/2020

Δράσεις θωράκισης της Δημόσιας Υγείας στη Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου μέσω ενίσχυσης των Δημόσιων Δομών για την αντιμετώπιση επιδημιών (COVID-19)

Eνδυνάμωση των μονάδων υγείας του ΕΣΥ στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού (Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας) και λειτουργία αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας (ΠΦΥ και αυξημένης φροντίδας) στους τόπους διαμονής των μετακινούμενων πληθυσμών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 13/7/2020 - 30/9/2020, έως 16:00

Θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπισης της επιδημίας COVID-19 σε χώρους μεταναστών-προσφύγων μετακινούμενων πληθυσμών

Eνίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας (μέσω προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού κλπ., προσωπικού) που παρέχονται στην ομάδα στόχου στις περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων για την προστασία από τον COVID-19 και την παροχή των πρώτων υγειονομικών υπηρεσιών σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων εντός των καταυλισμών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: 13/7/2020 - 15/10/2020, Παράταση

Αποτελέσματα 1 - 10 από 23 από 3