Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Πρόγραμμα για


Απλή Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1 - 10 από 14 από 2

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών - Επανεκκίνηση εστίασης

Στήριξη των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 14/5/2021 - 30/7/2021, ώρα 15:00

Ανάπτυξη και προβολή της τουριστικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας στην μετά COVID εποχή

Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αθήνας μέσα από την υλοποίηση παρεμβάσεων ενίσχυσης του σύγχρονου πολιτισμού και γενικότερα ανάδειξης νέων και προβολής υφιστάμενων πόλων του πολιτιστικού της προϊόντος στο ευρύτερο κοινό μετά τα νέα δεδομένα που έχει επιφέρει η πανδημία της νόοσου COVID-19.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 22/4/2021 - 31/12/2021

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - 2η Πρόσκληση

Συμπληρωματικά - εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης. Αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι. Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής: 9/4/2021 - 31/12/2023

Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών σε πυρόπληκτες περιοχές

Σύμβουλοι Τεχνικής υποστήριξης για εκπόνηση ή επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών, ειδικότερα εμπειρογνωμοσυνών σε πυρόπληκτες περιοχές ενδεικτικά στο Μάτι ή/και στην Κινέτα Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 16/2/2021 - 30/7/2021

Πληροφόρηση και επικοινωνία των ΕΦΔ και Φορέων Υλοποίησης

Αποτελεσματική πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και επιχειρήσεων και διάχυση καλών πρακτικών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 23/6/2020 - 22/12/2023

Πρόληψη - αξιοποίηση αποβλήτων τροφών στον τομέα της εστίασης στη Νότια Αθήνα

Δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων στα καταστήματα εστίασης,

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 9/3/2020 - 31/12/2021

Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δήμου Πειραιά (ΕΚΤ)

Ενέργειες για την Τεχνική Υποστήριξη και την Διοικητική Λειτουργία του ΕΦΔ Δήμου Πειραιά, στα πλαίσιο της εφαρμογής των έργων - δράσεων της εγκεκριμένης στρατηγικής της ΟΧΕ/ΒΑΑ, που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Υποπρόγραμμα Α).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 27/8/2018 - 31/12/2022

Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δήμου Πειραιά (ΕΤΠΑ)

Ενέργειες για την τεχνική υποστήριξη και την διοικητική λειτουργία του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δήμου Πειραιά, στα πλαίσιο της εφαρμογής των έργων - δράσεων της εγκεκριμένης στρατηγικής της ΟΧΕ/ΒΑΑ, που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (Υποπρόγραμμα Α).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 27/8/2018 - 31/12/2022

Αμοιβές προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και λοιπών συνεργατών για τη λειτουργία της ΟΤΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ - Δράσεις εμψύχωσης, υποστήριξης και δημοσιότητας

Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της ΟΤΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ για την αποτελεσματική, χρηστή και διαφανή διαχείριση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και έργων κρατικών ενισχύσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 12/7/2018 - 30/11/2023

Λειτουργικές δαπάνες ΟΤΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ

Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» για την αποτελεσματική, χρηστή και διαφανή διαχείριση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και έργων κρατικών ενισχύσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 9/7/2018 - 30/11/2023

Αποτελέσματα 1 - 10 από 14 από 2