Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατασκευή συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας

Βελτίωση της συνδεσιμότητας των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω αναβάθμισης της σύνδεσής τους με το βασικό εθνικό δίκτυο.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
  • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 27/11/2015 έως 31/12/2022

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 68.873.400

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα
Τηλ
210 6930196
Φαξ
210 6930188

Σταυρούλα Ψαρρού

210 6412984
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/5/2019