Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

1η Πρόσκληση Προγράμματος Interreg "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020"

Έχει λήξει

Η 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος που είναι: ΑΠ1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, ΑΠ2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές και ΑΠ3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων, καθώς και στους αντίστοιχους με αυτούς ειδικούς στόχους.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Οι προτάσεις πράξεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν δικαιούχους (εταίρους) και από τις δύο συμμετέχουσες χώρες του Προγράμματος, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργάζονται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση των πράξεων. Επιπλέον, θα πρέπει να συνεργάζονται για τη στελέχωση ή τη χρηματοδότηση των πράξεων ή και στους δύο τομείς. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων (εταίρων) δεν πρέπει να είναι μικρότερος από δύο (2) και δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) συμπεριλαμβανομένου και του Κύριου Δικαιούχου (Επικεφαλής εταίρου).

Περίοδος υποβολής

από 14/12/2015 έως 11/4/2016

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (cd) στα γραφεία της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος στην ταχυδρομική διεύθυνση: Balkan Center, κτίριο Δ, 10ο χλμ Θεσσαλονίκης–Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη τις ώρες 9:00-15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες με την ένδειξη: Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V‐A Ελλάδα‐Κύπρος 2014-2020, ΧΧ Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Μέγεθος πράξεων: Ο προϋπολογισμός των πράξεων ανέρχεται κατ' ελάχιστο στις 400.000 € και κατά μέγιστο ...

Προϋπολογισμός

€ 16.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΠ ΚΠ Interreg III
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ
2310 469600
Φαξ
2310 469602

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
Διεύθυνση
Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ
+357 22602898
Φαξ
+357 22666810
E-mail διεύθυνση
Κοινή Γραμματεία Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Διεύθυνση
Balkan Center, Κτίριο Δ, 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ
+30 2310 024060
Φαξ
+30 2310024078
E-mail διεύθυνση
Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/4/2016

Περιοχή μελών