Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Έχει λήξει

Λειτουργική αναβάθμιση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός σημαντικών οδικών αξόνων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας προκειμένου να συνδεθούν οι εσωτερικές παραγωγικές και τουριστικές ζώνες της Περιφέρειας με τα ΔΕΔ – Μ. Αυτό θα επιτευχθεί με εμπροσθοβαρή τμηματοποιημένα και μεταφερόμενα έργα που αφορούν σε βελτίωση και εκσυγχρονισμό τμημάτων του εν λόγω οδικού δικτύου (όπως είναι η βελτίωση των γεωμετρικών ή/και τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή κόμβων, γέφυρες, σημάνσεις, ηλεκτροφωτισμός κ.α.) και συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

  • Επαρχιακός δρόμος Σκούρα - Γεράκι
  • Βελτίωση - διαπλάτυνση επαρχιακής οδού Βέλο - Στίμαγκα - Νεμέα
  • Παραλλαγή της επαρχιακής οδού 4 στο τμήμα Σπάρτη - Πλατάνα - Σκούρα.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρειας Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής

από 12/10/2016 έως 10/3/2017

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην · ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 221 31, τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Ελένη Παπαηλιού

2713 601376
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/3/2017

Περιοχή μελών