Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έχει λήξει

Οι τμηματοποιημένες (phasing) πράξεις είναι οι εξής: Κατασκευή αποχέτευσης Πέλλας-Νέας Πέλλας. Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Αριδαίας. Δίκτυα αποχέτευσης, αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών και ΕΕΛ των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης. Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης Υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα. Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας. Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολυγύρου-Καλυβών Δήμου Πολυγύρου. Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων ΔΚ Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
 • ΔΕΥΑ Νάουσας
 • ΔΕΥΑ Αλμωπίας
 • ΔΕΥΑ Βόλβης (Αγ. Γεωργίου)
 • ΔΕΥΑ Θέρμης
 • ΔΕΥΑ Ν. Πέλλας (ΔΕΥΑΠ)
 • ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος
 • Δήμος Αλμωπίας
 • Δήμος Θέρμης
 • Δήμος Πέλλας
 • Δήμος Πολυγύρου
 • Δήμος Χαλκηδόνος

Περίοδος υποβολής

από 21/11/2016 έως 23/2/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Οι δαπάνες για την απόκτηση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων ή απαλλοτριώσεων είναι επιλέξιμες εφόσον ...

Τι χρηματοδοτείται

Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες εργασίες:

 • Κατασκευή υποδομών συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 ικ ανεξάρτητα αν διαθέτουν ή όχι ΔΑ.
 • Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης (φρεάτιο ιδιωτικής αποχέτευσης και διακλάδωση από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι τη θέση του αγωγού όπως ορίζεται στον Ν. 1069/1980, αρθ. 15 και τροποποιήθηκε με τον Ν. 2307/1995 άρθρ. 6, παρ. 5).
 • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.
 • Έργα μεταφοράς και συνεπεξεργασίας προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (απαιτούμενη πρόσθετη δυναμικότητα) από μεταποιητικές μονάδες (βιοτεχνίες, βιομηχανίες κλπ) που ευρίσκονται εκτός των ορίων των οικισμών Γ' προτεραιότητας.
 • Ανακατασκευή ή/και αντικατάσταση (τμήματος ή συνόλου) εξοπλισμού ΕΕΛ και αντλιοστασίων εφόσον έχουν συγχρηματοδοτηθεί σε προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους και δεν έχει παρέλθει 20ετία από την ημερομηνία παραλαβής τους με βάση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
 • Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων ΕΕΛ.
 • Αποφρακτικά οχήματα.
 • Οχήματα αποκομιδής ιλύος.

Προϋπολογισμός

€ 61.330.823

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Πυλαία - Θεσσαλονίκη, 570 01
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Τρύφων Χατζηιωάννου

2313 321722
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/1/2019

Περιοχή μελών