Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επεμβάσεις ανάπλασης και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δημιουργία δικτύων επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και εν γένει πολιτιστικών διαδρομών. Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης σε Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO). Περιλαμβάνονται έργα που θα εκτελεστούν από φορείς υλοποίησης έργων στο Άγιον Όρος (π.χ. Ιερές Μονές Αγίου Όρους). Δράσεις συντήρησης, ανάδειξης και δικτύωσης σημαντικών αστικών κέντρων των αρχαίων Μακεδόνων, καθώς και της βυζαντινής κληρονομιάς της περιοχής. Ανάπτυξη σύγχρονων μουσειακών υποδομών, καθώς και οργάνωση μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, αλλά και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων (όπως έρευνα, συντήρηση, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια κ.ά.)

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού - Τομέας Πολιτισμού
  • Φορείς Υλοποίησης έργων Αγίου Όρους

Περίοδος υποβολής

από 20/1/2017 έως 20/12/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 5 Πυλαία, Θεσσαλονίκη 570 01, τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 18.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Χριστίνα Εδιππίδη

2313 321723
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2017