Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συστήματα παροχής πληροφόρησης και προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Έχει λήξει

Ολοκληρωμένο πρόγραµµα επιτήρησης του οδικού δικτύου και πληροφόρησης των χρηστών αυτού. Συστήματα Ευφυών Μεταφορών με την εγκατάσταση τεχνολογιών υποβοήθησης της οδήγησης (συστήματα πληροφόρησης, προειδοποίησης κινδύνου), υποβοήθησης ή ελέγχου κυκλοφορίας κλπ. για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μετακίνησης με την παροχή ενεργητικής οδικής ασφάλειας. Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (ενημέρωση κυκλοφοριακής ροής, ειδοποίηση συμβάντων κλπ.). Συσκευές ελέγχου-μέτρησης ταχύτητας οχημάτων. Συστήματα επιτήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, ειδικά στην περίπτωση των επικίνδυνων παραβάσεων, όπως η ανάπτυξη µη κατάλληλων ταχυτήτων, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η µη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η επικίνδυνη οδήγηση και η µη κανονική οδήγηση. Οχήματα για την μετάβαση τροχονόμων σε σημεία ελέγχων της τροχαίας (σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο προδιαγραφών ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οχήματα (γερανοφόρα) για την απομάκρυνση εμποδίων από το οδόστρωμα, ή ακινητοποιημένων οχημάτων εμπλακέντων σε ατύχημα (σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο προδιαγραφών ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ασύρματοι πομποδέκτες των ανωτέρω περιγραφομένων οχημάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Περίοδος υποβολής

από 14/2/2017 έως 7/4/2017

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, Ιωάννινα 452 21, τις ώρες 09:00 έως 14:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα
Τηλ
26513 60500
Φαξ
26513 60550

Ανδρομάχη Τσικνιά

26513 60512
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/4/2017