Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Έχει λήξει

Εκπόνηση και ανάπτυξη των νέων Προγραμμάτων Σπουδών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου) κατά μάθημα, καθώς και σε σχέση με τις διαθεματικές ικανότητες, από επιστήμονες – εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου. Εκπόνηση/ ανάπτυξη νέων διδακτικών βιβλίων και βιβλίων αναφοράς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου) κατά μάθημα, από επιστήμονες – εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου. Στη συνέχεια δημιουργία και ανάπτυξη σχετικού CD-Rom με τίτλο «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων», ανάλογο προς κάθε διδακτικό βιβλίο, με διδακτικές οδηγίες, σενάρια διδασκαλίας, στρατηγικές μάθησης και πολυτροπικό υλικό, όπως κείμενα σε πρωτότυπο ή σε μετάφραση, δοκίμια, εικονιστικό υλικό, χάρτες κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Περίοδος υποβολής

από 6/2/2017 έως 28/4/2017

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 200.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278008, 210 3278112
Φαξ
210 3278028

Ιωάννης Χατζηφάνης

210 3278013
  

Αθηνά Σιδηροπούλου

210 3278112
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/4/2017