Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ήπειρο

Έχει λήξει

Eκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) και της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/09.08.2016) και θα εξειδικευθεί σε σχετική Υπουργική Απόφαση.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής

από 28/2/2017 έως 28/4/2017

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» στη διεύθυνση Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, Ιωάννινα 45221

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Προϋπολογισμός

€ 100.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα
Τηλ
26513 60500
Φαξ
26513 60550

Μανώλης Ματσάγκας

26513 60522
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/4/2017

Περιοχή μελών