Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αντιμετώπιση και πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Έχει λήξει

Εκτίμηση των κινδύνων (περιφερειακό σχέδιο αξιολόγησης κινδύνου, λοιπές μελέτες εκτίμησης, εντοπισμού & αξιολόγησης). Παρακολούθηση, καταγραφή & αξιολόγηση στοιχείων κινδύνου (ειδικά Σχέδια Δράσης και Έκτακτης Ανάγκης για κάθε είδος κινδύνου, ειδικός εξοπλισμός υπηρεσιών και εθελοντικών ομάδων, συστήματα μετρήσεων και πρόγνωσης εξέλιξης φαινομένων). Πρόληψη & προστασία (οριοθετήσεις ρεμάτων & τοπικής κλίμακας επιλεγμένα αντιπλημμυρικά έργα/ έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας, υποδομές πυροπροστασίας, αναδασώσεις και άλλα έργα τοπικής κλίμακας). Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση (κοινού, εθελοντικών ομάδων, αρμόδιων τοπικών δομών). Συμπλήρωση του αναγκαίου ειδικού εξοπλισμού (π.χ. πυροπροστασίας & πυρόσβεσης, κ.ά.) για επεμβάσεις πρόληψης και καταστολής κινδύνων, διασωστικό έργο και παροχή βοήθειας σε συμβάντα φυσικών καταστροφών.  

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και εποπτευόμενοι φορείς (αρμόδια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
  • Δήμοι Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής

από 10/2/2017 έως 19/5/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Προϋπολογισμός

€ 5.235.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνική Παλαιοκαστρίτσας-Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα
Τηλ
26613 60000
Φαξ
26613 60060

Γιώργος Φελούκας

26613 60018
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/5/2017