Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αντιμετώπιση και πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Εκτίμηση των κινδύνων (περιφερειακό σχέδιο αξιολόγησης κινδύνου, λοιπές μελέτες εκτίμησης, εντοπισμού & αξιολόγησης). Παρακολούθηση, καταγραφή & αξιολόγηση στοιχείων κινδύνου (ειδικά Σχέδια Δράσης και Έκτακτης Ανάγκης για κάθε είδος κινδύνου, ειδικός εξοπλισμός υπηρεσιών και εθελοντικών ομάδων, συστήματα μετρήσεων και πρόγνωσης εξέλιξης φαινομένων). Πρόληψη & προστασία (οριοθετήσεις ρεμάτων & τοπικής κλίμακας επιλεγμένα αντιπλημμυρικά έργα/ έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας, υποδομές πυροπροστασίας, αναδασώσεις και άλλα έργα τοπικής κλίμακας). Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση (κοινού, εθελοντικών ομάδων, αρμόδιων τοπικών δομών). Συμπλήρωση του αναγκαίου ειδικού εξοπλισμού (π.χ. πυροπροστασίας & πυρόσβεσης, κ.ά.) για επεμβάσεις πρόληψης και καταστολής κινδύνων, διασωστικό έργο και παροχή βοήθειας σε συμβάντα φυσικών καταστροφών.  

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και εποπτευόμενοι φορείς (αρμόδια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
  • Δήμοι Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής

από 10/2/2017 έως 28/4/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Τι χρηματοδοτείται

Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών, και φαινομένων διάβρωσης του εδάφους, αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών.

Προϋπολογισμός

€ 5.235.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνική Παλαιοκαστρίτσας-Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα
Τηλ
26613 60000
Φαξ
26613 60060

Γιώργος Φελούκας

26613 60018
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/2/2017