Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί) στην Περιφέρεια Ηπείρου

Έχει λήξει

Εκτίμηση του κινδύνου (περιφερειακό σχέδιο αξιολόγησης κινδύνου, λοιπές μελέτες εκτίμησης, εντοπισμού & αξιολόγησης). Παρακολούθηση, καταγραφή & αξιολόγηση στοιχείων κινδύνου (δίκτυα καταγραφής & εκτίμησης σεισμικής επιβάρυνσης κτιρίων & υποδομών κλπ.) Προετοιμασία για τη διαχείριση των συνεπειών (ειδικά Σχέδια Δράσης και Έκτακτης Ανάγκης καθώς χαρτογραφική αποτύπωση κατά περίπτωση κινδύνου, ψηφιακές προσομοιώσεις & καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας, ειδικός εξοπλισμός υπηρεσιών & εθελοντικών ομάδων, προηγμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων, προληπτικοί έλεγχοι, κλπ.) Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση (κοινού, επισκεπτών, εθελοντικών ομάδων, αρμόδιων τοπικών φορέων & δομών κ.ά.). Συμπλήρωση του αναγκαίου ειδικού εξοπλισμού (π.χ. περίπτωση σεισμών κ.ά.) για επεμβάσεις πρόληψης και καταστολής κινδύνων, διασωστικό έργο και παροχή βοήθειας σε συμβάντα φυσικών καταστροφών.)

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Πανεπιστήμια (λοιπά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)
  • Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και εποπτευόμενοι φορείς
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
  • Δήμοι Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Περίοδος υποβολής

από 10/2/2017 έως 19/5/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Προϋπολογισμός

€ 1.868.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνική Παλαιοκαστρίτσας-Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα
Τηλ
26613 60000
Φαξ
26613 60060

Ευαγγελία Λινάρδου

26613 60034
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/5/2017