Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Έχει λήξει

Εκτίμηση του κινδύνου (περιφερειακό σχέδιο αξιολόγησης κινδύνου, λοιπές μελέτες εκτίμησης, εντοπισμού & αξιολόγησης). Παρακολούθηση, καταγραφή & αξιολόγηση στοιχείων κινδύνου (δίκτυα καταγραφής & εκτίμησης σεισμικής επιβάρυνσης κτιρίων & υποδομών κλπ.) Προετοιμασία για τη διαχείριση των συνεπειών (ειδικά Σχέδια Δράσης και Έκτακτης Ανάγκης καθώς χαρτογραφική αποτύπωση κατά περίπτωση κινδύνου, ψηφιακές προσομοιώσεις & καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας, ειδικός εξοπλισμός υπηρεσιών & εθελοντικών ομάδων, προηγμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων, προληπτικοί έλεγχοι, κλπ.) Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση (κοινού, επισκεπτών, εθελοντικών ομάδων, αρμόδιων τοπικών φορέων & δομών κ.ά.). Συμπλήρωση του αναγκαίου ειδικού εξοπλισμού (π.χ. περίπτωση σεισμών κ.ά.) για επεμβάσεις πρόληψης και καταστολής κινδύνων, διασωστικό έργο και παροχή βοήθειας σε συμβάντα φυσικών καταστροφών.)

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Πανεπιστήμια (λοιπά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)
  • Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και εποπτευόμενοι φορείς
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
  • Δήμοι Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Περίοδος υποβολής

από 10/2/2017 έως 19/5/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Προϋπολογισμός

€ 1.868.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνική Παλαιοκαστρίτσας-Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα
Τηλ
26613 60000
Φαξ
26613 60060

Ευαγγελία Λινάρδου

26613 60034
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/7/2017