Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Έχει λήξει

Εντοπισμός, καταγραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση βιοτόπων, γεωτόπων κλπ. οικοτόπων, αποτύπωση παραμέτρων βιοποικιλότητας με «έξυπνα συστήματα». Καταγραφή, χαρακτηρισμός, αξιολόγηση και διατήρηση φυσικών, δασικών και ζωικών γενετικών πόρων της Περιφέρειας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα (π.χ. τράπεζα γενετικού υλικού, βοτανικός κήπος κλπ.) Εκπόνηση & υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης και προστασίας για επιμέρους οικοσυστήματα (υγροτόπους, γεωτόπους, δασικά οικοσυστήματα, παράκτια, θαλάσσια και υποθαλάσσια καθώς και αγροτικά οικοσυστήματα), επιλεγμένα είδη (π.χ. θαλάσσια χελώνα), συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος. Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα βιοποικιλότητας & ενίσχυσης του συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές και αντιμετώπισης μη συμβατών δραστηριοτήτων. Δράσεις για την υποστήριξη της οργάνωσης και της λειτουργίας του σχήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας (που δεν καλύπτονται από φορέα διαχείρισης). Δράσεις δικτύωσης οικοσυστημάτων, τοπίων και στοιχείων φυσικού κάλλους (οικότοποι NATURA, περιοχές ελαιώνα, γεωλογικές ιδιαιτερότητες κλπ.) στην κατεύθυνση της δημιουργίας οικοτουριστικών διαδρομών (με διευκόλυνση πρόσβασης, προβολή, παρατήρηση και σήμανση). Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης καιαστυνόμευσης. Λοιπές δράσεις που εντάσσονται στην Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα.

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
  • ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ με σχετική αρμοδιότητα, αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης & Προστασίας Οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων & Δήμοι Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής

από 10/2/2017 έως 19/5/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Προϋπολογισμός

€ 3.380.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνική Παλαιοκαστρίτσας-Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα
Τηλ
26613 60000
Φαξ
26613 60060

Ευαγγελία Λινάρδου

26613 60034
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/5/2017