Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη βασικών υποδομών και εφαρμογών για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Έχει λήξει

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που περιλαμβάνουν παραγωγή και διάθεση θερμικής ενέργειας από γεωθερμία για οποιαδήποτε χρήση (κατά προτεραιότητα σε γεωργικές και άλλες σχετικές εγκαταστάσεις και συμπληρωματικά με την ανάπτυξη δικτύων για την τηλεθέρμανση) βεβαιωμένων και αδειοδοτημένων (μισθωμένων) γεωθερμικών πεδίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης
  • Δήμοι Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης και οι επιχειρήσεις τους
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συμπεριλαμβανομένων των "μεγάλων επιχειρήσεων"
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Περίοδος υποβολής

από 1/3/2017 έως 21/4/2017

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, Ηροδότου 28, Κομοτηνή 69132 τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 8.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ηροδότου 28, 691 00 Κομοτηνή
Τηλ
25313 52300, 25310 82080, 25310 81289
Φαξ
25310 81601

Σοφοκλής Λαρίσης

25313 52317
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/4/2017

Περιοχή μελών