Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δικτύωση και προβολή του τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου

Έχει λήξει

Σχεδιασμός και προσδιορισμός της επικοινωνιακής στρατηγικής για την τουριστική προβολή της Ηπείρου. Κατάρτιση, εξειδίκευση και επικαιροποίηση σχεδίου επικοινωνιακών και προωθητικών ενεργειών. Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού περιεχομένου, προβολή στο διαδίκτυο. Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου προωθητικού υλικού. Σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού. Προωθητικές ενέργειες. Διάχυση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εκτός του διαδικτύου). Σχεδιασμός – δημιουργία αναμνηστικών προϊόντων.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής

από 15/3/2017 έως 31/5/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Στην περίπτωση κατά την οποία οι δράσεις θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ...

Προϋπολογισμός

€ 1.350.000

Η Δ.Α. δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (www.peproe.gr). Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το 120% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα
Τηλ
26513 60500
Φαξ
26513 60550

Ανδρομάχη Τσικνιά

26513 60514
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/6/2017