Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000

Έχει λήξει

Μέτρα ελέγχου και αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων. Μέτρα / έργα πράσινων υποδομών που στοχεύουν στην αναβάθμιση του οικοσυστήματος και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων (απομάκρυνση ιζημάτων, αποφυγή ερημοποίησης, οριοθέτηση αμμοληψιών). Ενέργειες παρακολούθησης και εξέτασης της επικινδυνότητας φαινομένων που απειλούν φυσικούς οικοτόπους (π.χ. διάβρωση σε παράκτιους οικοτόπους προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Επεμβάσεις για την αναμόρφωση-αναβάθμιση του τοπίου (καθαρισμός - εμπλουτισμός). Μέτρα για τον έλεγχο στην πρόσβαση και τη διαχείριση των επισκεπτών. Μέτρα αξιοποίησης των οικοσυστημάτων με παρεμβάσεις ανάδειξης και προβολής. Δράσεις αποκατάστασης μικρών νησιωτικών υγροτόπων που η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει υποβαθμίσει τα οικοσυστήματά τους. Δράσεις που θα στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών των οποίων ο σημερινός βαθμός διατήρησης κρίνεται μη ικανοποιητικός ή είναι άγνωστος.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
  • Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  • Φορείς Διαχείρισης
  • Λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Μουσεία κ.ά.)

Περίοδος υποβολής

από 13/3/2017 έως 30/6/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. ...

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Σάκη Καράγιωργα 22, Ερμούπολη, 841 00 Σύρος
Τηλ
22813 60800
Φαξ
22813 60860

Αγάπη Αδαμοπούλου

22813 60824
  

Λεωνίδας Βέλλιος

22813 60822
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/7/2017