Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Έχει λήξει

Αναβάθμιση και προμήθεια του αναγκαίου εργαστηριακού εξοπλισμού τωνσχολικών μονάδων προσχολικής, α'θμιας και β'θμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οι προτεινόμενες για χρηματοδότηση δράσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη σχετική χαρτογράφηση
αναγκών/ προτεραιοτήτων που συνέταξε η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Σε ποιους απευθύνεται

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Περίοδος υποβολής

από 15/3/2017 έως 15/5/2017

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Όροι και προϋποθέσεις

Οι προτεινόμενες για χρηματοδότηση δράσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη σχετική χαρτογράφηση αναγκών/προτεραιοτήτων ...

Προϋπολογισμός

€ 3.300.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνική Παλαιοκαστρίτσας-Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα
Τηλ
26613 60000
Φαξ
26613 60060

Ευαγγελία Λινάρδου

26613 60034
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/5/2017