Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση δράσεων τουριστικής προβολής στην Περιφέρεια Κρήτης

Έχει λήξει

Προβολή των φυσικών και πολιτισμικών πόρων της Κρήτης, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο διεθνή χώρο, που θα ενημερώνουν και θα διευκολύνουν τους επισκέπτες του νησιού κατά τη διάρκεια της παραμονής/ περιήγησής τους σε αυτό.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης

Περίοδος υποβολής

από 3/4/2017 έως 30/3/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 712 02 τις ώρες 09:00 έως 15:30, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 4.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ
2813 404500
Φαξ
2810 335040

Μαρία Γιατρομανωλάκη

2813 404531
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/3/2018